Odovzdali sme most v Nižnej

Spoločnosť VÁHOSTAV-SK, a. s., v spolupráci so svojim partnerom, firmou Combin, realizovala za posledný rok rekonštrukciu mosta cez rieku Orava v Nižnej. Ide o dôležité cestné spojenie smerom do Poľska. Pôvodný most bol postavený v roku 1953, pričom časť spodnej časti stavby bola zachovaná z pôvodného dvojpoľového mosta.

„Vďaka využitiu kvalitných technologických postupov sa našim stavbárom podarilo odovzdať most do užívania pri dodržaní všetkých termínov. Dnes, v piatok 31. mája máme platné rozhodnutie o predčasnom užívaní stavby a most môže začať slúžiť verejnosti,“ povedal Marián  Moravčík, generálny riaditeľ spoločnosti VÁHOSTAV-SK, a. s.

Cena za rekonštrukciu mosta dosiahla 1,78 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty. Išlo o najnižšiu cenu, ktoré konzorcium v súťaži ponúklo. Verejný obstarávateľ pritom pôvodne predpokladal cenu 8,365 mil. eur.

„Pri rekonštrukcii mosta sme oproti pôvodnému návrhu ponúkli optimalizované technické riešenie, využili sme vlastné výrobné kapacity a taktiež sme pri prácach využili lokálne zdroje materiálov. Váhostav využil vlastné kapacity strediska mostov, strediska špeciálneho zakladania a strediska na realizáciu konštrukčných vrstiev vozoviek,“ povedal Martin Ronec, projektový manažér stavby. Za kvalitu rekonštruovaného mosta nesie konzorcium plnú záručnú zodpovednosť.

Váhostav v regióne už v minulosti realizoval viacero významných stavieb. Ide napríklad o výstavbu rýchlostnej cesty R3 Oravský Podzámok – Horná Lehota alebo rýchlostnej cesty R3 Obchvat Trstenej.