Vahostav logo web

  • Bellevue
  • Cierny Vah
  • PX sverepec vrtizer
  • UNIZA 1
  • VD Zilina
  • Grandhotel Bellevue, Starý Smokovec, Vysoké Tatry
  • Vodné dielo Čierny Váh
  • Diaľnica D1 Sverepec - Vrtižer
  • Žilinská univerzita
  • Vodné dielo Žilina

Profil spoločnosti

VÁHOSTAV - SK, a.s. sa vďaka dosiahnutým výsledkom zaraďuje medzi tri najvýznamnejšie stavebné spoločnosti v Slovenskej republike. Sme firmou, ktorá sa sústreďuje na štyri oblasti stavebnej činnosti, konkrétne na budovanie ciest, mostov, tunelov, dopravnú infraštruktúru diaľnic a železničných koridorov. Zároveň sa orientujeme na výstavbu priemyselných komplexov, vytvárame infraštruktúru priemyselných parkov, ekologické a vodohospodárske stavby. K významnej činnosti patrí aj výroba a montáž prefabrikátov. V spolupráci s overenými a spoľahlivými partnermi realizujeme stavby na kľúč. Zameriavame sa na širší sortiment stavieb polyfunkčných objektov, logistických a obchodných centier, výrobných hál, občianskej vybavenosti a bytových domov. Spoločnosť svojou stavebnou činnosťou flexibilne reaguje na zmeny investorského portfólia na slovenskom trhu, o čom svedčí aj fakt, že spoločnosť má zavedené a certifikované manažérske systémy ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 a BSi SAS 18001.

VÁHOSTAV-SK má nielen bohaté skúsenosti a tradíciu na stavebnom trhu doma a v zahraničí, ale aj priaznivé hospodárske výsledky, ktoré ho predurčujú na plnenie stanovených cieľov. Na všetkých stupňoch riadenia výroby máme vysoko kvalifikovaných pracovníkov, ktorí ovládajú najmodernejšie pracovné postupy a technológie.

Súčasťou organizačnej štruktúry spoločnosti je odštepný závod - Pozemné stavby so sídlom v Bratislave, v rámci ktorého pôsobí aj špecializovaný útvar železobetónových skeletov, ktorý vyvíja svoje aktivity nielen pre materskú spoločnosť, ale aj pre iné stavebné firmy.

V záujme dosiahnutia čo najširšej komplexnosti vykonávaných prác a služieb má spoločnosť VÁHOSTAV-SK viacero dcérskych spoločností zameraných na špecializované činnosti.

 

FaLang translation system by Faboba