Váhostav oslavuje 65. rokov

VÁHOSTAV, národný podnik Žilina vznikol 1. júla 1954. Vytvoreniu samostatného podniku predchádzalo viacero udalostí. Za účelom využitia hydroenergetického potenciálu slovenských riek bolo v povojnových časoch rozhodnuté o vybudovaní vodných diel […]

Odovzdali sme most v Nižnej

Spoločnosť VÁHOSTAV-SK, a. s., v spolupráci so svojim partnerom, firmou Combin, realizovala za posledný rok rekonštrukciu mosta cez rieku Orava v Nižnej. Ide o dôležité cestné spojenie smerom do Poľska. Pôvodný most bol […]

50 rokov výstavby diaľnic – boli sme pri tom

Koncom marca sa uskutočnila Cestná konferencia 2019, ktorá je pokračovaním tradície najvýznamnejších odborných podujatí organizovaných Slovenskou cestnou spoločnosťou. Ide o dôležitú platformu pre širokú odbornú verejnosť na výmenu najnovších informácií a […]