Dokumenty

Dubna Skala mala

Pre obchodných partnerov i verejnosť zverejňujeme všetky dostupné informácie o firme, jej dcérskych spoločnostiach, či aktivitách spoločnosti. Verejnosti sú určené predovšetkým informácie z výročných správ, kde si záujemcovia môžu nájsť informácie o vedení spoločnosti, jej finančných výsledkoch a oboznámiť sa s najdôležitejšími stavbami firmy za daný rok. Zamestnanci spoločnosti sa pri svojej práci riadia etickým kódexom, ktorý stanovuje minimálne štandardy správania sa pri rokovaniach s dodávateľmi, či pri vzťahoch na pracovisku. Dôležitým dokumentom pre obchodných partnerov sú Všeobecné obchodné podmienky, ktoré majú zamedziť vzniku prípadných problémov pri uzatváraní vzájomných obchodných vzťahov.