Veľký Šariš, Baratoky

Veľký Šariš, Baratoky

Názov stavby:
Veľký Šariš, Baratoky

Objednávateľ:
Mesto Veľký Šariš

Projektant:
DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Zhotoviteľ:
VÁHOSTAV - SK, a.s.

Projektový manažér:
Ing. Ľubomír Marcinko

Doba realizácie:
18 mesiacov od prevzatia staveniska

Lokalita:
Prešovský kraj, okres Prešov, katastrálne územie Veľký Šariš

Formulár

Moment, prosím, formulár sa nahráva...

Materská spoločnosť:

Dcérske spoločnosti: