R4 Severný obchvat Prešova

R4 Severný obchvat Prešova

Názov stavby:
Rýchlostná cesta R4 Prešov - severný obchvat (km 0-4,3)

Objednávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Projektant:
Združenie projektantov
  DOPRAVOPROJEKT, a.s.
  Basler & Hofmann Slovakia s.r.o.
  Alfa 04 a.s.
  HBH Projekt spol. s r.o. - organizačná zložka Slovensko

Zhotoviteľ:
Združenie VÁHOSTAV-SK - TuCon - R4 severný obchvat Prešova

Projektový manažér:
Ing. Ľubomír Marcinko

Doba realizácie:
1464 dní od začatia prác

Lokalita:
Prešovský kraj, okres Prešov, katastrálne územie Prešov, Veľký Šariš

Formulár

Moment, prosím, formulár sa nahráva...

Materská spoločnosť:

Dcérske spoločnosti: