I/18 Martin-Priekopa, most 293

I/18 Martin-Priekopa, most 293

Názov stavby:
I/18 Martin - Priekopa, most 293

Objednávateľ:
Slovenská správa ciest

Projektant:
ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby

Zhotoviteľ:
Združenie Martin most, VÁHOSTAV-SK a M-SILNICE SK

Projektový manažér:
Ing. Ivan Michale

Doba realizácie:
8 mesiacov od prevzatia staveniska

Lokalita:
Žilinský kraj, okres Martin, katastrálne územie Martin

Formulár

Moment, prosím, formulár sa nahráva...

Materská spoločnosť:

Dcérske spoločnosti: