Vedenie spoločnosti

Vedenie spoločnosti

eva chudicova

JUDr. Jiří SKUHRA

generálny riaditeľ
i.choma

Ing. Igor CHOMA

riaditeľ nákupu a riadenia kvality
eva chudicova

Ing. Eva CHUDÍCOVÁ, MBA

ekonomicko-personálna riaditeľka
richard pucek

Ing. Richard PÚČEK

riaditeľ divízie Slovensko
eva chudicova

Ing. Ivan KIMLIČKA

riaditeľ odštepného závodu Žilina

Formulár

Moment, prosím, formulár sa nahráva...

Materská spoločnosť:

Dcérske spoločnosti: