Aktuality

Aktuality

Odišiel vzácny človek, jeden z nás

S hlbokým zármutkom sme prijali správu o úmrtí bývalého generálneho riaditeľa spoločnosti VÁHOSTAV, Ing. Vojtecha Belčáka. Jeho profesionálny život bol úzko spätý s VÁHOSTAVOM, ktorému venoval celú svoju životnú energiu a um, a to vo výrobnej funkcii, a tiež vo vrcholovej manažérskej pozícii.

Konštrukčné vrstvy na stavbe D1 Hubová – Ivachnová

Obaľované asfaltové zmesi sú dodávané z výrobne z Martina. Ich pokládku realizuje dcérska spoločnosť VHS-Asfalty, s. r. o., vrátane pokládky nestmelenej zmesi (UM ŠD) a cementom stmelenej zmesi CBGM, ktoré vyrába spoločnosť VÁHOSTAV - SK vo vlastnej výrobni pri obci Lisková.

strana 5 / 7

...  5 

Formulár

Moment, prosím, formulár sa nahráva...

Materská spoločnosť:

Dcérske spoločnosti: