Dočasný most v Nižnej poslúži verejnosti skôr

Spoločnosť VÁHOSTAV-SK, a. s., v spolupráci so svojim partnerom, firmou Combin, už niekoľko týždňov realizuje rekonštrukciu mosta v Nižnej, ktorý je súčasťou dôležitého cestného spojenia s Poľskom. Konzorcium vedené Váhostavom vyhralo verejné obstarávanie v marci tohto roka.

„Naše práce na provizórnom moste realizujeme s mesačným predstihom a v piatok 24. augusta bude počas dňa premávka presmerovaná na obchádzkovú trasu cez dočasný most. Na stavbe bude osadené dopravné značenie spolu s inteligentnými semaformi, ktoré budú riadiť premávku podľa aktuálnej potreby a zahustenia dopravy,“ povedal generálny riaditeľ spoločnosti VÁHOSTAV-SK, a. s., Marián Moravčík. Pôvodný most, ktorý doteraz verejnosť využívala, bude uzatvorený a naplno sa na ňom začnú realizovať práce súvisiace s odstránením jeho havarijného stavu.

Podľa schváleného plánu mala byť dočasná obchádzková trasa sprístupnená až začiatkom októbra. Vďaka odborným skúsenostiam zamestnancov, dodržiavaniu všetkých pracovných postupov, i vhodnému počasiu ho budú môcť motoristi využívať skôr. Na dočasnom premostení bude premávka presmerovaná do jedného jazdného pruhu a doprava bude riadená pomocou inteligentnej svetelnej signalizácie.

Cena zákazky je 1,78 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty, pričom verejný obstarávateľ predpokladal niekoľkonásobne vyššiu cenu. Suma, ktorú konzorcium ponúklo, bola dosiahnutá optimalizovaným technickým riešením oproti navrhovanému riešeniu, využitím vlastných výrobných kapacít oboch spoločností a tiež vhodným využitím lokálnych zdrojov materiálu. Váhostav zrealizuje dielo vlastnými kapacitami špeciálneho mostného strediska a strediska špeciálneho zakladania. V neposlednej rade má Váhostav cenné skúsenosti pri realizácii v danom regióne, napríklad na stavbe R3 Oravský Podzámok – Horná Lehota alebo R3 Obchvat Trstenej.

„Zároveň sme viazaní podpísanou zmluvou, že stavba bude riadne zrealizovaná a zároveň za dielo nesieme ako konzorcium plnú záručnú zodpovednosť. Podľa zmluvy je predpokladaný termín ukončenia rekonštrukcie určený na jún budúceho roku,“ doplnil Marián Moravčík.