D-trojka získala cenu stavebných inžinierov

Diaľnica D3 medzi Svrčinovcov a Skalitým, ktoré stavalo konzorcium na čele s našou spoločnosťou získalo v stredu 11. apríla 2018 Cenu Slovenskej komory stavebných inžinierov za najlepšie projektové riešenie.
Cena udelená odbornou porotou za najlepšie projektové riešenie stavebného diela v náročnom teréne a to z hľadiska tak stavebného ako aj dopravného projektovania a za vysokú stavebnú kultúru a vysokú kvalitu diela s kvalitným technickým spracovaním a progresívnymi technológiami výstavby. Odborná porota ocenila aj optimálne, ekonomicky efektívne použitie progresívnych stavebných materiálov a technológií v realizácii stavebného diela a citlivé zakomponovanie celej diaľnice do urbanistickej štruktúry územia, pričom sa zachovala kontinuita k okolitým stavbám. Vyzdvihnuté bolo aj vysoko náročné technické riešenie jednotlivých objektov mostov a tunelov.

Váhostav staval na spomínanom úseku aj najvyšší most v strednej Európe, ktorý je pomenovaný ako most Valy. Most je dlhý takmer 600 metrov a vysoký je 84 metrov. Najvyšším miestom celého mostu je kríženie s Gorilovým potokom. Pri výstavbe mosta bolo použitých 2 030 ton oceľovej výstuže a 12-tisíc metrov kubických betónu.

Na jeho výstavbu bolo nutné použiť žeriav, ktorý meral sto metrov. Vzhľadom k veľkosti mostu bolo nutné na jednotlivé časti mostu použiť rozdielne postupy výstavby. Zatiaľ čo krajné polia mostu boli budované na pevnej skruži, stredové polia bolo nutné vybudovať s pomocou letmej betonáže.

Zaujímavosťou je, že na most boli po prvýkrát na Slovensku umiestnené vetrolamy, ktoré bránia pred silným mostom. Podobné riešenie bolo pritom použité len vo Francúzsku a v Chorvátsku.

Cenu Slovenskej komory stavebných inžinierov prevzal Ing. Ivan Kimlička, výkonný riaditeľ spoločnosti. Záznam zo slávnostného galaprogramu je možné si pozrieť v archíve RTVS.