Aktuality

Aktuality

Ekodukt D3 Zelený most Svrčinovec

Cieľom projektu je zabezpečenie a zachovanie terestrického biokoridoru pre veľké šelmy a ostatnú zver, lokalizovanú pri obci Svrčinovec. Stavba je rozdelená na dve časti – ekodukt nad cestou a ponad potok a ekodukt nad železničnou traťou v správe ŽSR.

Odišiel vzácny človek, jeden z nás

S hlbokým zármutkom sme prijali správu o úmrtí bývalého generálneho riaditeľa spoločnosti VÁHOSTAV, Ing. Vojtecha Belčáka. Jeho profesionálny život bol úzko spätý s VÁHOSTAVOM, ktorému venoval celú svoju životnú energiu a um, a to vo výrobnej funkcii, a tiež vo vrcholovej manažérskej pozícii.

strana 2 / 4

 2 

Formulár

Moment, prosím, formulár sa nahráva...

Materská spoločnosť:

Dcérske spoločnosti: