Aktuality

Aktuality

Konštrukčné vrstvy na stavbe D1 Hubová – Ivachnová

Obaľované asfaltové zmesi sú dodávané z výrobne z Martina. Ich pokládku realizuje dcérska spoločnosť VHS-Asfalty, s. r. o., vrátane pokládky nestmelenej zmesi (UM ŠD) a cementom stmelenej zmesi CBGM, ktoré vyrába spoločnosť VÁHOSTAV - SK vo vlastnej výrobni pri obci Lisková.

Most nad riekou Torysa, traťou ŽSR a cestou I/68

Mostný objekt sa nachádza na budovanom úseku rýchlostnej cesty R4 severný obchvat Prešova. Uvedený mostný objekt preklenuje údolie tvorené tromi prekážkami. Vzhľadom na jeho dĺžku a charakter prekážok sa pri realizácii uplatnili dve technológie výstavby mostov.

strana 5 / 6

...  5 

Formulár

Moment, prosím, formulár sa nahráva...

Materská spoločnosť:

Dcérske spoločnosti: