Odišiel vzácny človek, jeden z nás

Odišiel vzácny človek, jeden z nás

S hlbokým zármutkom sme prijali správu o úmrtí bývalého generálneho riaditeľa spoločnosti VÁHOSTAV, Ing. Vojtecha Belčáka. Po ťažkej chorobe jeho váhostavácke srdce dotĺklo vo štvrtok 08.09.2022 o jednej hodine po polnoci. Jeho profesionálny život bol úzko spätý s VÁHOSTAVOM, ktorému venoval, za významnej podpory vlastnej rodiny, celú svoju životnú energiu a um, a to vo výrobnej funkcii, a tiež vo vrcholovej manažérskej pozícii. Po zmene režimu koncom roku 1989, VÁHOSTAV pod jeho vedením a s podporou najbližších spolupracovníkov, prijal viaceré strategické rozhodnutia a firma sa úspešne vyrovnala s novými výzvami. Bol to proces privatizácie spoločnosti, zmeny organizačnej štruktúry, uplatnenie výrobných kapacít na nových zahraničných trhoch, zavádzanie nových technológií v prefabrikácii a v oblasti špeciálneho zakladania, diverzifikácia výrobného programu a v pravý čas hlavne významná angažovanosť v diaľničnom programe. Dá sa povedať, že Ing. Vojtech Belčák vizionársky rozšíril pôsobenie VÁHOSTAVU od silných kompetencií vo vodohospodárskych stavbách ku stabilnej spoločnosti v oblasti dopravnej infraštruktúry. Aj vďaka týmto opatreniam môžeme naďalej pokračovať v nastúpenom trende. Dovolíme si v tomto kontexte citáciu z jeho príhovoru v časopise Inžinierske stavby číslo 5-6 ročník 42 z roku 1994. Celé číslo bolo venované spoločnosti VÁHOSTAV pri príležitosti štyridsiateho výročia založenia spoločnosti a odkaz Ing. Vojtecha Belčáka je aktuálny aj dnes:

„Vážení priatelia, pokúsili sme sa predstaviť Vám slovenskú stavebnú firmu zameranú predovšetkým na inžiniersku výstavbu. Firmu so štyridsaťročnou tradíciou, ktorú obchodní partneri i odborná verejnosť hodnotia ako progresívnu, spoľahlivú a úspešnú. Firmu orientovanú na technický pokrok, ktorá vie pohotovo splniť špecifické požiadavky odberateľov a je schopná uspokojiť potreby domáceho aj zahraničného stavebného trhu. Dokazujú to nielen dobré výrobné výsledky a technická vyspelosť, ale aj konsolidovaný ekonomický vývoj. Robíme všetko pre to, aby zaužívaný slogan „VÁHOSTAV NEVÁHA – STAVIA“, bol trvale aktuálny a pravdivý“.

Stavebný inžinier, riadiaci pracovník v stavebníctve Ing. Vojtech Belčák sa narodil 14.04.1938 v Budapešti. Svoju mladosť prežil v Lučenci, kde maturoval v r. 1955 na JSŠ v triede prof. Karola Kalamára. V r. 1955-60 študoval na Fakulte inžinierskeho staviteľstva SVŠT v Bratislave, v r. 1971-73 v rámci postgraduálneho štúdia na Fakulte riadenia VŠE v Bratislave. Začínal ako stavbyvedúci na Vodnom diele (VD) Považská Bystrica, odkiaľ bol v decembri 1962 presunutý na východné Slovensko na VD Ružín. Vo veku 30 rokov bol vymenovaný za hlavného inžiniera stavebného závodu a realizoval tak stavby po celom Slovensku. V rôznych riadiacich funkciách sa zúčastnil pri výstavbe priehrad na Rimavici v Klenovci, na Liptovskej Mare, Čiernom Váhu, Stariny, Novej Bystrici, Málinci a už ako generálny riaditeľ spoločnosti VÁHOSTAV bol aktívny aj pri prehradení rieky Dunaj v Čuňove v októbri 1992. Po celú dobu svojho aktívneho života v r. 1961-2001 pôsobil vo firme VÁHOSTAV Žilina v rôznych vedúcich funkciách. Od r. 2001 žil na dôchodku v Košiciach.

Česť jeho pamiatke!

Formulár

Moment, prosím, formulár sa nahráva...

Materská spoločnosť:

Dcérske spoločnosti: