Aktuality

Aktuality

Ekodukt D3 Zelený most Svrčinovec

Cieľom projektu je zabezpečenie a zachovanie terestrického biokoridoru pre veľké šelmy a ostatnú zver, lokalizovanú pri obci Svrčinovec. Stavba je rozdelená na dve časti – ekodukt nad cestou a ponad potok a ekodukt nad železničnou traťou v správe ŽSR.

strana 1 / 4

 1 

Formulár

Moment, prosím, formulár sa nahráva...

Materská spoločnosť:

Dcérske spoločnosti: