Aktuality

Aktuality

Mesto Veľký Šariš má prvý vlastný most

V máji tohto roku bola ukončená a odovzdaná do užívania stavba Veľký Šariš Baratoky. Jej súčasťou bolo, okrem výstavby novej miestnej komunikácie, aj premostenie rieky Torysa a tri križovania s miestnymi komunikáciami. Vytvorilo sa tak nové prepojenie obytnej zóny.

strana 1 / 7

 1  ...

Formulár

Moment, prosím, formulár sa nahráva...

Materská spoločnosť:

Dcérske spoločnosti: