Aktuality

Aktuality

Odišiel vzácny človek, jeden z nás

S hlbokým zármutkom sme prijali správu o úmrtí bývalého generálneho riaditeľa spoločnosti VÁHOSTAV, Ing. Vojtecha Belčáka. Jeho profesionálny život bol úzko spätý s VÁHOSTAVOM, ktorému venoval celú svoju životnú energiu a um, a to vo výrobnej funkcii, a tiež vo vrcholovej manažérskej pozícii.

Česť jeho pamiatke!

Formulár

Moment, prosím, formulár sa nahráva...

Materská spoločnosť:

Dcérske spoločnosti: