VOP VHS-DaM

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti VHS-Doprava a mechanizácia, s. r. o., slúžia na zabezpečenie obchodných vzťahov spoločnosti s jej obchodnými partnermi tak, aby uzavreté zmluvy boli pre obe zmluvné strany záväzné a predchádzalo sa tak prípadným nedorozumeniam, či právnym problémom. Všeobecné obchodné podmienky sú vypracované v súlade so slovenským právnym poriadkom.

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti VHS-Doprava a mechanizácia, s. r. o.

VOP VHS-DaM