VÁHOSTAV-SK začal spoluprácu s novým strategickým partnerom

Slovenská stavebná spoločnosť VÁHOSTAV-SK podpísala vo štvrtok 30. novembra zmluvu o strategickom partnerstve s britskou spoločnosťou IADL.

„Prostredníctvom svojich klientov bude IADL naším strategickým partnerom pre financovanie a taktiež pre získavanie nových zákaziek na Slovensku a v zahraničí najmä pri realizácii infraštruktúrnych projektov a vodných diel. Dúfame, že naša spolupráca bude mať pozitívny efekt a očakávame, že prvé projekty, na ktorých budeme participovať, sa začnú už v budúcom roku,“ povedal generálny riaditeľ spoločnosti VÁHOSTAV-SK, a. s., Marián Moravčík.

VÁHOSTAV-SK realizuje momentálne prvý krok vzájomnej spolupráce. „Našu spoluprácu by sme chceli začať v oblasti financovania nových projektov. A čo je najviac dôležité, už dnes sa vytvára predpoklad, že všetky naše záväzky z reštrukturalizácie si riadne a včas splníme. Verím, že spoločne s firmou IADL a jej klientami vytvoríme úspešné partnerstvo,“ povedal Marián Moravčík.

 

O spoločnosti IADL
IADL Capital spolupracuje s rôznymi investormi pri identifikovaní projektov v oblasti infraštruktúry na celom svete. IADL ponúka svoje služby v rôznych lokalitách Ázie, Afriky, Európy, či Blízkeho východu pri získavaní investičných projektov, v oblasti technickej a právnej podpory, finančného auditu, inžinierstva, projektového financovania, úverovania, správy aktív a analýz rizík. Spoločnosť má rozsiahle odborné znalosti pokrývajúce širokú škálu odvetví vrátane nehnuteľností, energetiky, železničnej a cestnej dopravy a logistiky.

 

O spoločnosti VÁHOSTAV – SK, a. s.
Váhostav, so svojím nástupcom VÁHOSTAV – SK, píše už viac ako 60-ročnú históriu v slovenskom stavebníctve. Od svojho vzniku v roku 1954 až do začiatku 90-tych rokov minulého storočia bola nosným program spoločnosti predovšetkým realizácia vodohospodárskych stavieb na strednom a hornom toku rieky Váh. Vo výrobnom programe dominovalo budovanie priehrad a hydroelektrární, napríklad Liptovská Mara, či vodné dielo Gabčíkovo. Zmena politickej situácie koncom 80-tych rokov prispela k transformácii firmy na súkromnú spoločnosť. K vodohospodárskym dielam pribudlo budovanie diaľničnej infraštruktúry a železničných koridorov, vrátane zložitých stavieb mostov, či tunelov. Zároveň sa VÁHOSTAV – SK stavebne začal orientovať aj na výstavbu priemyselných komplexov, budovanie infraštruktúry priemyselných parkov a ekologické stavby. K významnej činnosti patrí aj výroba a montáž prefabrikátov.