Váhostav s cenou FIB

V polovici mája, 17. a 18. mája, sa v Žiline konala medzinárodná konferencia Betón na Slovensku 2014 – 2018 a to pod záštitou organizácie FIB. Váhostav bol hlavným partnerom konferencie, pričom sa na nej zúčastnilo 31 našich zamestnancov. Pozvanie a záštitu nad konferenciou prevzal prezident celosvetovej organizácie FIB profesor Hugo Corres, ktorý ešte pred konferenciou navštívil ocenené stavby na Slovensku za posledné štyri roky.

Medzi 15 nominovanými stavbami na ocenenie bolo navrhnutých aj päť stavieb od Váhostavu, pričom cenu dostali tri váhostavácke projekty. Išlo o úseky diaľnic to D3 Svrčinovec – Skalité a D1 Dubná Skala – Turany. V oblasti technológií a výrobkov bola ocenená elektroizolačná kotva systému Projstar, ktorý vyrába naša firma. Profesor Corres si prišiel osobne pozrieť celú stavbu D3 Svrčinovec – Skalité, pričom sa zaujímal o detaily stavby a s odprezentovanou kvalitou prác bol veľmi spokojný. Po skončení konferencie profesor Corres vyslovil poďakovanie organizátorom za vysokú technickú úroveň odborného stretnutia a vyzdvihol aj vysokú úroveň príspevkov. Zborník mal pritom až 500 strán, pričom naši kolegovia do neho prispeli 13 článkami.

Pri príležitosti 25. výročia založenia Národného komitétu FIB boli na konferencii ocenení aj najstarší zakladatelia komitétu, ako aj súčasní členovia, či najvýznamnejší sponzori. Váhostav ako jeden zo zakladateľov národného komitétu takisto získal takéto ocenenie.

Za uplynulé obdobie sa naši zamestnanci zúčastnili aj iných významných konferencií, ktoré obohatili svojimi príspevkami a doterajšími odbornými skúsenosťami. V rámci stavebníctva tak prinášajú nové názory, poznatky, či skúsenosti.

Zoznam konferencií s účasťou Váhostavu:

  • Tunely a podzemní stavby 2018,
  • STRAHOS,
  • Cestná konferencia v Bratislave,
  • Fórum koľajovej dopravy,
  • Nestmelené a hydraulicky stmelené vrstvy vozoviek.