Váhostav oslavuje 65. rokov

VÁHOSTAV, národný podnik Žilina vznikol 1. júla 1954. Vytvoreniu samostatného podniku predchádzalo viacero udalostí.

Za účelom využitia hydroenergetického potenciálu slovenských riek bolo v povojnových časoch rozhodnuté o vybudovaní vodných diel na jednotlivých povodiach slovenských riek. Výstavbou bol poverený novovzniknutý národný podnik HYDROSTAV. Výstavba okolo roku 1954 prebiehala na Oravskej priehrade, v Nosiciach, v Kostolnej, v Hornej Strede, v Novom meste nad Váhom a na ďaľších miestach. Každoročne narastal objem prác, ktorý bolo zložité zodpovedne riadiť z jedného miesta. Z tohto dôvodu došlo k rozdeleniu pôsobnosti, kedy HYDROSTAV realizoval stavby od Nosickej priehrady po prúde rieky Váh a novovzniknutý národný podnik VÁHOSTAV proti prúdu rieky Váh, podľa ktorej aj dostal svoj názov.

Za sídlo bola zvolená Žilina. Formálny akt vzniku podniku bola Zriaďovacia listina Povereníctva výstavby zo dňa 1. júla 1954. Za základ nového podniku poslúžilo presunutie časti kapacít z „Trate družby“. Novovzniknutý VÁHOSTAV prevzal od HYDROSTAV-u dokončenie Oravskej priehrady, rozostavanej stavby Vodného diela Krpeľany a pripravovanej hydroelektrárne Sučany.

Viac o celej histórii spoločnosti VÁHOSTAV-SK sa dočítate v našich novinách, ktoré si môžete stiahnuť tu.