V tuneloch cvičili záchranári

V tuneloch Svrčinovec a Poľana si v stredu 10. mája testovali zástupcovia všetkých záchranných zložiek súčinnosť a vzájomnú komunikáciu. Kým v prvom tuneli prišlo k zrážke osobných áut, ktoré následne začali horieť a zadymili celý tunel, pred druhým sa prevrátil kamión prepravujúci nebezpečnú chemikáliu. Pred spustením prevádzky nového úseku diaľnice D3 Svrčinovec – Skalité si tak záchranári mohli nacvičiť nehody, pri odstraňovaní ktorých rozhodujú sekundy. Vedúci operatívno-technického oddelenia z Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Žiline Karol Kántor pre novinárov povedal, že Žilinský kraj bude z pohľadu záchranných zložiek výnimočný: „Bude sa tu nachádzať najviac tunelov na Slovensku. Dnes sme si precvičili činnosti súvisiace s požiarom v tuneli. Zásah v tuneli je iný v tom, že je to uzavretý priestor. Sú tam rôzne technológie a evakuácia je sťažená. Jednak zvýšeným počtom ľudí, sťažením podmienok rôznymi prekážkami a, samozrejme, pri požiari je vysoká teplota a problém so zadymením.“

Oba nové tunely, Svrčinovec a Poľana, sú vybavené modernými technológiami, ktoré sa v doteraz stavaných tuneloch nepoužívali. Nachádzajú sa tu dymové hlásiče na presnejšiu identifikáciu pohybu dymu v tuneli. Každý ventilátor v tuneli Poľana má tzv. control box, ktorý automaticky vyhodnocuje situáciu, čo umožňuje presnejšiu reguláciu vetrania, ktorého cieľom je udržanie dymu čo najdlhší čas pod stropom. Po novom sa bude za dverami núdzového východu nachádzať transportný vozík, ktorým bude možné raneného jednoducho odviezť do bezpečia. V tuneloch sa unifikovali dvere SOS na oranžovú farbu a dvere únikových východov na zelenú farbu, pričom po obvode dverí únikových východov sú zelené LED svetlá.

Ako sa správať pri nehode v tuneli?

V prípade dopravnej nehody treba vozidlo rozblikať, obliecť si reflexnú vestu a utekať do najbližšej SOS kabíny, odkiaľ je nutné zavolať operátorovi tunela. V prípade, že v tuneli začne horieť, správanie vodičov závisí od intenzity samotného požiaru. Ak je požiar slabý, tak v SOS kabíne sa nachádza hasiaci prístroj, ktorý je možné využiť. Ak je požiar rozsiahly, vodič musí vozidlo odstaviť čo najbližšie k obrubníku, vypnúť motor, nechať kľúče v zapaľovaní a utekať k najbližšiemu únikovému východu. Pokyny, ktorých sa treba pridržiavať, budú vodiči počuť aj z hlásenia, ktoré sa automaticky spustí po požiari v tuneli.

Postup záchranných zložiek

Ak v tuneli vznikne nehoda alebo požiar, operátor tunela dopravnú nehodu identifikuje, aktivuje všetky bezpečnostné systémy tunela a následne oznámi vzniknutú udalosť na Koordinačné stredisko Integrovaného záchranného systému v Žiline. Operačný dôstojník na Koordinačnom stredisku Integrovaného záchranného systému v Žiline príjme informáciu o vzniknutej udalosti a následne vyhlási stupeň požiarneho poplachu pre Hasičský a záchranný zbor podľa požiarno-poplachového plánu Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Čadci. Koordinačné stredisko Integrovaného záchranného systému v Žiline zabezpečí prienik informácie aj k ostatným záchranným zložkám, ktoré na danú situáciu reagujú. Na miesto udalosti sú vyslané sily a prostriedky Hasičského a záchranného zboru z Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Čadci. Hasiči urobia prvotný prieskum v zadymenom tuneli, svetelnými bodmi označia miesto havárie a rovnako aj miesta, kde sa nachádzajú zranení. Nakoniec pomocou termokamery určia miesto s najvyššou teplotou, po ktoré sa môžu hasiči dostať so svojou technikou. Po hasičoch do tunela nastupujú záchranári, aby spoločne dostali obete do bezpečia a odviezli ich pripravenými sanitkami do nemocnice.

Tunely na novej diaľnice sú špecifické aj v tom, že v prípade nehody alebo požiaru, majú do tunelov bližšie záchranné jednotky z Poľska. Na cvičení sa preto zúčastnili aj zástupcovia z Poľska, ktorí úzko spolupracujú so slovenskými záchranármi.