Technológie

Z oblasti technológií ponúkame:
·  výrobu a pokládku živičných zmesí,
·  výrobu betónov a betónových zmesí,
·  špeciálne zakladanie,
·  predpínanie systémom PROJSTAR,
·  prefabrikované betónové vopredpredpäté nosníky,
·  prefabrikované betónové zvodidlá GMV,
·  iné prefabrikované výrobky (rímsy, odvodňovacie žľaby, šachty a priepuste).

Z oblasti technológií výstavby mostov využívame:
·  letmú betonáž,
·  pevnú skruž,
·  prefabrikované nosníky.

Ukážky z realizovaných projektov