Pozemné staviteľstvo

V oblasti pozemného staviteľstva realizujeme výstavbu:
·  obytných súborov,
·  polyfunkčných objektov,
·  logistických centier a výrobných hál,
·  hotelových komplexov,
·  železobetónových skeletov,
·  rekonštrukciu historických a kultúrnych pamiatok.

Ukážky z realizovaných projektov