Dopravné a inžinierske staviteľstvo

V oblasti dopravného a inžinierskeho staviteľstva sa zameriavame na výstavbu:
·  diaľnic a rýchlostných ciest,
·  ostatných cestných komunikácií,
·  mostov,
·  tunelov,
·  železničných tratí,
·  letísk,
·  lesných požiarnych ciest,
·  inžinierskych sietí.

Ukážky z realizovaných projektov