Práce na diaľnici v okolí Ružomberku môžu pokračovať

Naša spoločnosť v konzorciu so spoločnosťou OHL-ŽS, a. s., Brno, Česká republika môže naplno rozbehnúť práce na rozostavanej diaľnici D1 Hubová – Ivachnová, ktorého súčasťou je tunel Čebrať.
Proces posudzovania vplyvu stavby na životné prostredie – EIA je na konci. Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia je právoplatné, to znamená, že práce na pozastavených častiach môžu pokračovať. Pokyn na opätovné zahájenie prác na pozastavených častiach diaľnice vydal v stredu 25. júla minister dopravy a výstavby Árpád Érsek.

Na opätovnom spustení prác sa 25. júla zúčastnili minister dopravy Arpád Ersek, generálny riaditeľ VÁHOSTAV-SK Marián Moravčík a výkonný riaditeľ VÁHOSTAV-SK Ivan Kimlička.

Združenie Čebrať, ktorého súčasťou je naša spoločnosť, začalo po správoplatnení záverečného stanoviska s razením tunela Čebrať z východného portálu. Zo získaného materiálu pri ražbe tunela sa bude budovať teleso diaľnice. Realizovať sa začali aj dokončovacie práce na mostných objektoch.

Prerušenie prác

V dôsledku aktivizácie zosuvného územia v km 2,00 – 4,00 došlo v roku 2016 po rozhodnutí NDS k prerušeniu prác na objektoch v tomto území, ako aj prác na razení tunela Čebrať a ostatných súvisiacich objektoch. Doposiaľ prebiehali práce na mostných objektoch, ktoré nie sú dotknuté situáciou v km 2,00 – 4,00.

Keďže došlo k zmene pôvodnej trasy, bolo potrebné nové posudzovanie vplyvov na životné prostredie, nové územné rozhodnutie na zmenenú trasu ako aj zmena stavebného povolenia počas výstavby. Do vydania týchto rozhodnutí nebolo možné stavbu realizovať, nakoľko o vedení novej trasy sa rozhoduje až v záverečnom stanovisku EIA.

Zhotoviteľ bol pripravený začať s prácami na pozastavených častiach diaľnice už v apríli, kedy malo záverečné stanovisko nadobudnúť právoplatnosť, avšak voči rozhodnutiu ministerstva životného prostredia boli podané dva rozklady aj napriek tomu, že NDS do záverečného stanoviska zapracovala spolu 159 požiadaviek verejnosti a autorizovaných špecialistov na proces EIA. Tieto bude NDS a Zhotoviteľ počas výstavby akceptovať a realizovať.

Pozmenená trasa

Nové technické riešenie obchádza aktívne zosuvné územie pomocou predĺženého tunela Čebrať. Samotný tunel sa predĺži o cca 1600 m, pričom celková dĺžka úseku D1 Hubová – Ivachnová sa skráti o približne 300 metrov. Pozmenená trasa z dlhodobého hľadiska prinesie úspory nákladov na prevádzku samotnej diaľnice a pre motoristov nižšie náklady na palivo pre menšie prevýšenie a kratšiu trasu. Keďže tunel bude dlhší, bude to znamenať nižšiu environmentálnu záťaž pre životné prostredie v okolí diaľnice.

Projekt je spolufinancovaný z fondov Európskej únie. Na základe uzatvoreného dodatku k zmluve so Združením Čebrať (OHL ŽS a VÁHOSTAV-SK) je predpokladaný termín ukončenia výstavby v roku 2022.