Stredisko špeciálneho zakladania

Technológie Strediska špeciálneho zakladania:

  • vŕtané železobetónové pilóty (pažené, nepažené) s pažením Ø 1200 mm, Ø 900 mm, Ø 600 mm, Ø 400 mm, zaťažovacia skúška VPP,
  • vŕtanie maloprofil – vŕtanie Ø 93 mm – Ø 159 mm, zemné klince DN20 – DN32 mm, zemné kotvy tyčové a lanové, mikropilóty, injektáž nízkotlaká, injektáž vysokotlaká, zaťažovacie skúšky MP, prepínanie lanových kotiev,
  • striekané betóny – striekaný betón hr. 100 mm, 150 mm, 200 mm s výstužou,
  • štetovnice a záporové paženie – dočasné alebo trvalé,
  • odvodňovacie vrty – vrty (Ø 93 mm až 159 mm) s vystrojením dl. do 50 m,
  • zvárané izolácie – 3 ks automatických zváračiek, zváranie tesniacich fólií,
  • kopané podzemné steny tesniace,
  • kopané pretlaky dn 800 – 1600 mm.