Stredisko pomocná stavebná výroba

Stredisko pomocná stavebná výroba (PSV) ponúka v rámci:

 • výroby oceľových konštrukcií:
  • výrobu oceľových konštrukcií, hál, stožiarov, portálov dopravného značenia, mikropilóty, zemniace klince, protihlukové steny, zábradlia, renováciu dielov stavebných strojov,
  • zváranie ocele, nereze a liatin, tvrdokovové návary, nedeštruktívne skúšky zvarov,
  • pálenie plazmou do hrúbky plechu 40 mm a acetylénom do hrúbky 200 mm, rozmer páliaceho stola je 2500 x 12000 mm,
  • skružovanie plechov do šírky 3000 mm a hrúbky 20 mm,
  • sústružnícke a frézarské práce,
  • ohyb plechov na šírku 3000 mm (ohraňovací lis),
  • tryskovanie oceľoliatinovou drťou na Sa2, 5, Pieskovacia komova – 4 x4 x 12 metrov,
  • metalizácia zinkom,
  • lakýrnické práce, AIRLESS vysokotlakové striekanie.
 • výroby predpínania:
  • výroba predpínania/kotevných prvkov TYP PROJSTAR od 1 lanových prvkov po 19 lanové prvky.
  • stavebnej činnosti:
  • montáž oceľových konštrukcií (zábradlia, oceľové mosty, haly, väzníky, stožiare portály dopravného značenia),
  • montáž mostných zvodidiel,
  • montáž cestných zvodidiel (ORTECO Smart 820J),
  • jadrové vŕtanie do 1600 mm (Hilti DD 120 – 8 ks, Tyrolit DR 160 – 4 ks),
  • montáž mostného odvodnenia,
  • montáž protihlukových stien na cestných a mostných objektoch,
  • tryskanie (brokovanie) betónových povrchov strojom Vacutec (mostovky, haly),
  • hydroizolácie mostov, priestupov, podchodov,
  • montáž stavebnej elektroinštalácie a NN rozvodov,
  • montáž ZTI, kúrenia, teplovodných potrubí, vnútornej a vonkajšej kanalizácie, vonkajších a vnútorných vodovodov,
  • montáž SDK.