Stredisko geodézie

Stredisko geodézie zabezpečuje celý rozsah geodetických prác v oblasti inžinierskej geodézie v pozemnom, cestnom, železničnom a vodohospodárskom staviteľstve od prípravy až po kolaudáciu objektov.

V rámci ostatných prác v geodézii ponúka špecializované stredisko poradenstvo, oceňovanie zákaziek na základe projektovej dokumentácie a špeciálnych požiadaviek stavieb, práce pre investorov stavieb, veľkoformátová tlač dokumentácie. Pri svojej práci využívajú odborníci strediska moderné prístrojové vybavenie od firiem Leica a Topcon, pracujú v softvérovom prostred Bentley a Autodeck Civil 3D s geodetickými nadstavbami Ings_geo a Neumap. Zároveň disponujú moderným počítačovým vybavením a potrebným vozovým parkom.