Stredisko asfaltových zmestí a konštrukčných vrstiev

Stredisko asfaltových zmestí a konštrukčných vrstiev ponúka nasledovné služby:

  • realizácia asfaltových povrchov ciest, spevnených plôch, ihrísk, parkovísk, vnútroareálových a miestnych komunikácií finišermi Dynapac a Vogele,
  • frézovanie, rezanie a brúsenie asfaltových krytov,
  • realizácia postrekov asfaltovými emulziami,
  • zlepšovanie únosnosti zemín v podložiach a násypoch,
  • zametanie a čistenie komunikácií a spevnených plôch,
  • výroba a predaj všetkých druhov asfaltových zmestí (asfaltový betón) vyrábaných za horúca.