Projektoví manažéri stavieb

Projektoví manažéri spoločnosti VÁHOSTAV-SK vykonávajú:

  • zemné práce a realizácia zhutnených násypov, aj vystužených (referencie: realizované diaľničné úseky),
  • výstavbu oporných, zárubných múrov monolitických, prefabrikovaných a gabiónových (referencie: na stavbách D3 Svrčinovec – Skalité, D1 Dubná Skala – Turany a iné).