Výrobný program

Váhostav ponúka prostredníctvom svojich stredísk na divízii výrobných činností a na divízii dopravných stavieb množstvo služieb pre svojich zákazníkov.

 

Pod divíziu výrobných činností patrí šesť stredísk s rôznymi špecializáciami:

 

Divízia dopravných činností zabezpečuje stavebné práce prostredníctvom: