Vedenie spoločnosti

Ing. Ivan Kimlička
poverený výkonom funkcie generálneho riaditeľa

Priemyselná 6
821 09 Bratislava
tel.: +421 41 – 517 1235
e-mail: sekretariat_vkr@vahostav-sk.sk

Ing. Eva Chudícová
ekonomicko-personálna riaditeľka

Priemyselná 6
821 09 Bratislava
tel.: +421 41 – 517 1320
e-mail: sekretariat_er@vahostav-sk.sk

Ing. Igor Choma
riaditeľ nákupu a riadenia kvality

Bytčická 14
010 01 Žilina
tel.: +421 41 – 517 1236
e-mail: igor_choma@vahostav-sk.sk

Ing. Richard Púček
riaditeľ divízie Slovensko

Bytčická 14
010 04 Žilina
tel.: +421 41 – 517 1611
e-mail: sekretariat_or@vahostav-sk.sk

Ing. Oľga Kmecíková
riaditeľka úseku controllingu a interného auditu

Priemyselná 6
821 09 Bratislava
tel.: +421 2 – 4922 6227
e-mail: olga_kmecikova@vahostav-sk.sk