Vedenie spoločnosti

Marián Moravčík
generálny riaditeľ

Priemyselná 6
821 09 Bratislava
tel. Bratislava: +421 2 – 4922 6223
tel. Žilina: +421 41 – 517 1234
e-mail: sekretariat_gr@vahostav-sk.sk

Ing. Ivan Kimlička
výkonný riaditeľ
poverený riadením divízie Zahraničie

Hlinská 40
011 18 Žilina
tel.: +421 41 – 517 1235
e-mail: sekretariat_vkr@vahostav-sk.sk

Ing. Eva Chudícová
ekonomická riaditeľka

Hlinská 40
011 18 Žilina
tel.: +421 41 – 517 1320
e-mail: sekretariat_er@vahostav-sk.sk

Ing. Igor Choma
riaditeľ technickej prípravy a nákupu

Hlinská 40
011 18 Žilina
tel.: +421 41 – 517 1236
e-mail: igor_choma@vahostav-sk.sk

Ing. Richard Púček
riaditeľ divízie Slovensko

Hlinská 40
011 18 Žilina
tel.: +421 41 – 517 1611
e-mail: sekretariat_or@vahostav-sk.sk

Ing. Oľga Kmecíková
riaditeľka úseku controllingu a interného auditu

Priemyselná 6
821 09 Bratislava
tel.: +421 2 – 4922 6227
e-mail: olga_kmecikova@vahostav-sk.sk

Ing. Ján Gusko
riaditeľ VHS-PS, s. r. o.

Priemyselná 6
821 09 Bratislava
tel.: +421 2 – 4922 6230
e-mail: info@vhs-sk.sk