Vedenie spoločnosti

Marián Moravčík
generálny riaditeľ

Priemyselná 6
821 09 Bratislava
tel. Bratislava: +421 2 – 4922 6223
tel. Žilina: +421 41 – 517 1234
e-mail: sekretariat_gr@vahostav-sk.sk

Ing. Ivan Kimlička
výkonný riaditeľ
poverený riadením divízie výrobných činností

Hlinská 40
011 18 Žilina
tel.: +421 41 – 517 1235
e-mail: sekretariat_vkr@vahostav-sk.sk

Ing. Eva Chudícová
ekonomická riaditeľka
poverená riadením personálneho úseku

Hlinská 40
011 18 Žilina
tel.: +421 41 – 517 1320
e-mail: sekretariat_er@vahostav-sk.sk

Ing. Richard Púček
riaditeľ divízie dopravných stavieb
poverený riadením divízie vodohospodárskych stavieb

Hlinská 40
011 18 Žilina
tel.: +421 41 – 517 1300
e-mail: sekretariat_or@vahostav-sk.sk

Ing. Sven Mitana
riaditeľ nákupu

Hlinská 40
011 18 Žilina
tel.: +421 41 – 517 1380
e-mail: sekretariat_rrs@vahostav-sk.sk

Mgr. Juraj Široký, MBA
riaditeľ pre riadenie prác v zahraničí a špeciálnych projektov

Priemyselná 6
821 09 Bratislava
tel.: +421 2 – 4922 6221
e-mail: sekretariat_ppp@vahostav-sk.sk

Ing. Ľubomír Hrnčiar
technický riaditeľ

Priemyselná 6
821 09 Bratislava
tel.: +421 2 – 4922 6227
e-mail: sekretariat_tr@vahostav-sk.sk

Ing. Oľga Kmecíková
riaditeľka úseku controllingu a interného auditu

Priemyselná 6
821 09 Bratislava
tel.: +421 2 – 4922 6227
e-mail: olga_kmecikova@vahostav-sk.sk

Ing. Ján Gusko
riaditeľ VHS-PS, s. r. o.

Priemyselná 6
821 09 Bratislava
tel.: +421 2 – 4922 6230
e-mail: info@vhs-sk.sk