Predstavenstvo

Úlohou predstavenstva je riadiť spoločnosť, pričom nesie zodpovednosť za dosiahnutie cieľov a výsledkov spoločnosti, ako aj za zabezpečenie jej stratégie a firemnej politiky vo všetkých jej oblastiach.

 

Predstavenstvo spoločnosti Váhostav má štyroch členov.

 

Mgr. Juraj Široký, MBA
predseda predstavenstva

Ing. Juraj Široký
podpredseda predstavenstva

Ing. Ivan Kimlička
člen predstavenstva

Ing. Richard Púček
člen predstavenstva