Ochrana osobných údajov GDPR

Od 25. mája 2018 vstupuje do platnosti všeobecné nariadenie Európskej únie o ochrane osobných údajov, tzv. GDPR. Cieľom európskeho nariadenia je ochrana Vašich osobných údajov. Spoločnosť VÁHOSTAV-SK, a. s., považuje ochranu osobných údajov ich obchodných partnerov, zamestnancov a iných osôb, s ktorý má obchodné, podnikateľské a pracovno-právne vzťahy, za súčasť svojej podnikateľskej zodpovednosti.

Našich partnerov chceme ubezpečiť, že ich osobné údaje sú u nás v bezpečí a nebudú žiadnym spôsobom zneužité alebo nezákonne poskytnuté tretím stranám.

Spoločnosť VÁHOSTAV-SK, a. s., vypracovala v súlade s článkom 13 GDPR Informáciu pre dotknuté osoby, ktoré si môžete stiahnuť tu.

V prípade, že budete mať akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany a spracovania Vašich osobných údajov, kontaktujte zástupcu nášho právneho úseku.

Zodpovedná osoba: JUDr. Alena Chomová, Hlinská 40, 011 18 Žilina

Kontaktné údaje:
e-mail: gdprzo@vahostav-sk.sk
telefón: +421 904 462 317