Kariéra

V prípade Vášho záujmu o zamestnanie v spoločnosti Váhostav, prosím, zašlite Vašu žiadosť vrátane štrukturovaného životopisu na personálny úsek.

Kontaktná osoba pre zaslanie žiadosti o zamestnanie:
Mgr. Katarína Ižacká, útvar personálny a mzdový
e-mail: katarina_izacka@vahostav-sk.sk
tel.: +421 41 -517 1782, +421 41 -517 1782
mobil: 0903 713 413

Vašu žiadosť o zamestnanie vrátane životopisu môžete zaslať aj na adresu spoločnosti:

VÁHOSTAV – SK, a. s.
personálny úsek
Hlinská 40
011 18 Žilina

Poskytnutím osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, dávate súhlas, aby vaše údaje boli spracované a uchované v databáze uchádzačov o zamestnanie v spoločnosti VÁHOSTAV – SK, a. s., a to na dobu do písomného odvolania tohto súhlasu. Zároveň potvrdzujete, že informácie, ktoré ste uviedli, sú pravdivé.

Aktuálne voľné pracovné miesta si záujemcovia môžu prezrieť na portáli www.profesia.sk