Dozorná rada

Úlohou dozornej rady je predovšetkým vykonávať dohľad nad pracovnými postupmi predstavenstva, všeobecnými záležitosťami firmy a jej dcérskych spoločností, ako aj asistencia poskytovaná predstavenstvu formou odporúčaní.

 

Dozorná rada spoločnosti Váhostav má troch členov.

 

Ing. Adriana Matysová
predsedníčka dozornej rady

Ing. Jozef Šnegoň
člen dozornej rady

Jana Smikoňová
členka dozornej rady volená zamestnancami