Spoločnosť

NKP.HRAD-0594-foto_Jozef-MRAVEC

Váhostav sa vďaka dosiahnutým výsledkom zaraďuje medzi tri najvýznamnejšie stavebné spoločnosti v Slovenskej republike. Sme firmou, ktorá sa sústreďuje na štyri oblasti stavebnej činnosti a to na budovanie ciest, mostov, tunelov, dopravnú infraštruktúru diaľnic a železničných koridorov. Zároveň sa orientujeme na výstavbu priemyselných komplexov, vytvárame infraštruktúru priemyselných parkov, ekologické a vodohospodárske stavby. K významnej činnosti patrí aj výroba a montáž prefabrikátov.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

V spolupráci s overenými a spoľahlivými partnermi realizujeme stavby na kľúč. Zameriavame sa na širší sortiment stavieb polyfunkčných objektov, logistických a obchodných centier, výrobných hál, občianskej vybavenosti a bytových domov. Spoločnosť svojou stavebnou činnosťou flexibilne reaguje na zmeny investorského portfólia na slovenskom trhu, o čom svedčí aj fakt, že spoločnosť má zavedené a certifikované manažérske systémy EN ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2004 a OHSAS 18001:2007.

 

Na všetkých stupňoch riadenia výroby máme vysoko kvalifikovaných pracovníkov, ktorí ovládajú najmodernejšie pracovné postupy a technológie. V záujme dosiahnutia čo najširšej komplexnosti vykonávaných prác a služieb má Váhostav viacero dcérskych spoločností zameraných na špecializované činnosti.