Politika systému integrovaného manažérstva

VÁHOSTAV-SK, a. s., je stavebná spoločnosť, ktorej hlavným predmetom činnosti je budovanie dopravných stavieb, konkrétne budovanie ciest, mostov, tunelov, dopravnej infraštruktúry diaľnic a železničných koridorov. Spoločnosť je riadená politikou systému integrovaného manažérstva. Kompletné znenie politiky systému integrovaného manažérstva si môžete prečítať v priloženom dokumente.