Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky slúžia na zabezpečenie obchodných vzťahov spoločnosti s jej obchodnými partnermi tak, aby uzavreté zmluvy boli pre obe zmluvné strany záväzné a predchádzalo sa tak prípadným nedorozumeniam, či právnym problémom. Všeobecné obchodné podmienky sú vypracované v súlade so slovenským právnym poriadkom.

 

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Váhostav

Všeobecné obchodné podmienky z 16.6.2016
Všeobecné obchodné podmienky z 15.03.2015
Všeobecné obchodné podmienky z 10.11.2014