O nás

Váhostav píše už viac ako 60-ročnú históriu v slovenskom stavebníctve. Od svojho vzniku v roku 1954 až do začiatku 90-tych rokov minulého storočia bola nosným program spoločnosti predovšetkým realizácia vodohospodárskych stavieb na strednom a hornom toku rieky Váh. Vo výrobnom programe dominovalo budovanie priehrad a hydroelektrární, napríklad Liptovská Mara, či vodné dielo Gabčíkovo.

 

Zmena politickej situácie koncom 80-tych rokov prispela k transformácii firmy na súkromnú spoločnosť. K vodohospodárskym dielam pribudlo budovanie diaľničnej infraštruktúry a železničných koridorov, vrátane zložitých stavieb mostov, či tunelov. Zároveň sa Váhostav – SK stavebne začal orientovať aj na výstavbu priemyselných komplexov, budovanie infraštruktúry priemyselných parkov a ekologické stavby. K významnej činnosti patrí aj výroba a montáž prefabrikátov.

Vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave

2015
2015

Rýchlostná cesta R2 Pstruša – Kriváň

Diaľnica D1 Jánovce – Jablonov, I. úsek

2015
2015

Diaľnica D1 Dubná Skala – Turany

Nákupné centrum Bory Mall Bratislava

2014
2013

Diaľnica D1 Jánovce – Jablonov, 1. úsek

ČOV Žilina

2013
2013

Rekonštrukcia hradného paláca Bratislavského hradu

Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, etapa N. M. n. Váhom – Zlatovce

2013
2012

Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, Etapa Beluša – Púchov