Najvyšší most na Slovensku a v strednej Európe od Váhostavu

Z najzaujímavejších objektov na diaľnici D3 Svrčinovec – Skalité je mostný objekt ponad údolie Gorilovho potoka, ktorý realizovala naša spoločnosť. Ide o mostný objekt  244 „Valy“. Most meria takmer 600 metrov a vysoký je 84 metrov.Vzhľadom k týmto parametrom je najvyšším mostom nielen na Slovensku, ale v rámci celej strednej Európy. Veľkoleposť stavby potvrdzuje aj skutočnosť, že bolo nutné využiť okrem iného aj sto metrov vysoký žeriav. Zaujímavosťou nového mosta je i výstavba vetrolamu, ktorý bol zatiaľ vybudovaný iba na ďalších dvoch európskych mostoch. Vetrolam by mal zabrániť pôsobeniu bočného vetra na prechádzajúce vozidlá.

Mostný objekt Valy tvorí celkovo deväť polí a celková dĺžka premostenia dosahuje 588,597 metrov, pričom maximálne rozpätie medzi jednotlivými poľami je 92 metrov. Vzhľadom k veľkosti mostu bolo nutné na jednotlivé časti mostu použiť rozdielne postupy výstavby. Zatiaľ čo krajné polia mostu boli budované na pevnej skruži, stredové polia bolo nutné vybudovať s pomocou letmej betonáže.

Šírka mostu je 13,41 metra a výška nosnej konštrukcie sa pohybujú od 2,702 do 5,003 metra. Najvyšším miestom celého mostu je kríženie s Gorilovým potokom, kde sa povrch mostu nachádza 86 metrov nad terénom. Na konštrukciu mosta bolo použitých 2 030 ton oceľovej výstuže a 12-tisíc metrov kubických betónu.