Váhostav oslavuje 65. rokov

VÁHOSTAV, národný podnik Žilina vznikol 1. júla 1954. Vytvoreniu samostatného podniku predchádzalo viacero udalostí. Za účelom využitia hydroenergetického potenciálu slovenských riek bolo v povojnových časoch rozhodnuté o vybudovaní vodných diel […]

Odovzdali sme most v Nižnej

Spoločnosť VÁHOSTAV-SK, a. s., v spolupráci so svojim partnerom, firmou Combin, realizovala za posledný rok rekonštrukciu mosta cez rieku Orava v Nižnej. Ide o dôležité cestné spojenie smerom do Poľska. Pôvodný most bol […]

50 rokov výstavby diaľnic – boli sme pri tom

Koncom marca sa uskutočnila Cestná konferencia 2019, ktorá je pokračovaním tradície najvýznamnejších odborných podujatí organizovaných Slovenskou cestnou spoločnosťou. Ide o dôležitú platformu pre širokú odbornú verejnosť na výmenu najnovších informácií a […]

Získali sme ocenenie Bezpečný podnik

Na XXXI. ročníku medzinárodnej vedeckej konferencie Aktuálne otázky bezpečnosti práce bol spoločnosti VÁHOSTAV-SK, a. s., odovzdaný certifikát „Bezpečný podnik“.

Dočasný most v Nižnej poslúži verejnosti skôr

Spoločnosť VÁHOSTAV-SK, a. s., v spolupráci so svojim partnerom, firmou Combin, už niekoľko týždňov realizuje rekonštrukciu mosta v Nižnej, ktorý je súčasťou dôležitého cestného spojenia s Poľskom.

Váhostav s cenou FIB

V polovici mája, 17. a 18. mája, sa v Žiline konala medzinárodná konferencia Betón na Slovensku 2014 – 2018 a to pod záštitou organizácie FIB.

Ochrana osobných údajov GDPR

Od 25. mája 2018 vstupuje do platnosti všeobecné nariadenie Európskej únie o ochrane osobných údajov, tzv. GDPR. Cieľom európskeho nariadenia je ochrana Vašich osobných údajov.

D-trojka získala cenu stavebných inžinierov

Diaľnica D3 medzi Svrčinovcov a Skalitým, ktoré stavalo konzorcium na čele s našou spoločnosťou získalo v stredu 11. apríla 2018 Cenu Slovenskej komory stavebných inžinierov za najlepšie projektové riešenie.