50 rokov výstavby diaľnic – boli sme pri tom

Koncom marca sa uskutočnila Cestná konferencia 2019, ktorá je pokračovaním tradície najvýznamnejších odborných podujatí organizovaných Slovenskou cestnou spoločnosťou.

Ide o dôležitú platformu pre širokú odbornú verejnosť na výmenu najnovších informácií a poznatkov z cestného staviteľstva a hospodárstva na Slovensku. Tento ročník bol, okrem tradičných tém, venovaný aj pripomenutiu si 50. výročia začatia výstavby diaľnic, ako jedného z najnáročnejších a životne dôležitých inžinierskych diel pre Slovensko. Na výstavbe slovenských diaľnic sa päť desaťročí podieľala aj naša spoločnosť VÁHOSTAV-SK.

Zamestnanci Váhostavu sa podieľali na výstavbe viacerých významných diaľničných úsekoch na Slovensku
Zamestnanci Váhostavu sa doteraz podieľali na výstavbe viacerých významných diaľničných stavieb na Slovensku

V apríli tohto roku  si pripomíname 50. výročie začiatku budovania diaľničného programu na Slovensku. Začiatky prípravy diaľničného programu súvisiaceho so Slovenskom siahajú už do roku 1935 a to ešte v rámci spoločnej Československej republiky. Historické obdobie prípravy ako aj výstavby diaľničného programu, a to až po dnešok, bolo vždy poznamenane celospoločenskými historickými udalosťami, ale najmä snahou federálnych alebo národných vlád, investorov, projektantov, zhotoviteľov a správcov realizovať postupne, krok po kroku diaľničný program.

VÁHOSTAV-SK ako jedna z najvýznamnejších slovenských stavebných spoločností realizoval za svoju existenciu viacero zaujímavých diaľničných úsekov.

V roku 1973 boli začaté prace na 14,332 km dlhom úseku diaľnice na Liptove, a to D1 Ivachnová-Liptovský Mikuláš. Práce realizoval formou generálnej dodavky VÁHOSTAV, národný podnik Žilina, a boli ukončene v roku 1977.

Ako člen združenia Branisko, pod vedením Vodohospodárskej výstavby, š. p., Bratislava, sme sa od roku 1998 zúčastnili výstavby prvého diaľničného tunela Branisko, a to v časti stavby pod názvom D1 Behárovce – Branisko, II. Etapa Pravý tunel – technológia, portálové objekty – stavebná časť, kde sme, okrem iných realizovali aj SO 401-01 Združený portálový objekt – západný portál.

V roku 1998 sme tiež začali realizovať prace na stavbe pod názvom Cesta I/11 Čadca – obchvat, ktorá bola vedená v trase budúcej diaľnice D3 v regióne Kysúc. Úsek bol realizovaný v polovičnom profile, dlhy 1385m, z toho tunel Horelica v dĺžke 605 m a 2 mosty v dĺžke 568 m.

Už v novom miléniu, v roku 2008, sme začali realizovať spoločne s členmi združenia Združenie Manín stavbu Diaľnica D1 Sverepec – Vrtižer, 2. úsek. Dominantným objektom predmetnej stavby je „SO 207 Most na diaľnici Hričovský kanál v km 7,974“, ktorý sa svojou dĺžkou 1 786 m zaraďuje medzi najdlhšie mostne objekty na Slovensku.

V roku 2011 sme začali pracovať na úseku diaľnice D1 Dubná Skala – Turany – dĺžka úseku 16,41 km v kategórii D, čo predstavovalo pre našu spoločnosť zatiaľ najväčšiu stavbu formou generálnej dodavky. Obsahoval spolu 289 stavebných objektov.

Križovatka na diaľnici D1 Dubná Skala – Turany

Pri jazde na východ úsekom D1 Jánovce – Jablonov, I. úsek pravdepodobne netušíte, že v miestach násypu telesa diaľnice pred SO 202 Most na diaľnici nad Štvrtockým potokom sa pri archeologickom prieskume našla osada najstarších Slovanov pod Tatrami.

Nedá nám nespomenúť aj mimoriadne náročnú stavbu, úsek D3 Svrčinovec – Skalité, ktorú sme spoločne s partnermi združenia Združenie D3 Svrčinovec – Skalité. V rámci tejto zákazky sme realizovali aj stavebný objekt „SO 244 Most Valy na diaľnici v km 26,830, ktorý svojimi technickými parametrami a spôsobom výstavby dosiahol viaceré úctyhodné parametre. Vďaka výške piliera 84 m ide o najvyšší most v Strednej Európe.


Most Valy na úseku diaľnice D3 Svrčinovec – Skalité

Najdôležitejšie míľniky výstavby diaľnic na Slovensku si môžete pozrieť v nasledovnom videu.